English   Deutsch
A település
Községháza
Élethelyzetek,
ügyleírások
Online Újság
Intézmények
Társadalmi szervezetek
Hirdetőtábla
Kultúra / szórakozás
Szolgáltatások
Internetes
Önkormányzati
Jogtár Rendszer
Külső tartalom

Felhasználó:
Jelszó:

 

HIVATALOS HIRDETMÉNYEK


  --------------------------------


KÖZLEMÉNY

benyújtott helyi  népszavazási kérdés hitelesítéséről

--------------------------------


Következő képviselő-testületi ülés:

2018. május 31-én.

Bővebben az "Online Újság" menüpontban.


--------------------------------

HATÁLYOS RENDELETEK 

a "Hirdetőtábla - Aktuális rendeletek" menüpontjában. 


 --------------------------------


ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

2018. április 8.


 --------------------------------


PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

a Facebookon


 

 

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

A lakossági tájékoztató kiadvány letölthető itt

---------------------

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

III. Gazdálkodási adatok  


Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 


--------------------------

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések közététele: 

 

2017. évi     2016. évi 

2015. évi     2014. évi   

2013. évi     2012. évi    

---------------------------------


Nyilvántartások

Kereskedők  és működő üzletek nyilvántartása  

Szálláshelyek nyilvántartása  

Telephelyek nyilvántartása  

(Letölthető nyomtatványok a 'Községháza/Nyomtatványok' menűpont alatt.)

  

---------------------------------

Közérdekű adatigénylés


TÁJÉKOZTATÓ a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

kitölthető word formátumban  

 ---------------------------------

Pétkomm Kft.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Melléklete

----------------------------------

 


 

 


 
Kezdőlapnak választElküldöm ezt az oldal egy barátomnakHozzáadás a kedvencekhezOldaltérképImpresszum 2018. május 27. 19:14 Hella  


HIVATALOS HIRDETMÉNYEK ÉS AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről


Tisztelt Ügyfeleink!


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1.§ 17. b) pontja értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles biztosítani ügyfelei részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét.


Az Eüsztv. 3.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikusan intézze.


Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés a), b) pontja értelmében 2018. január 1. napjától az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.


Esetükben tehát az ügyek elektronikus intézése nem csak lehetőség, hanem kötelezettség.


Ennek kapcsán felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók (gazdálkodó szervezetek) kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást, valamint elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. (Ide nem értve a lakásszövetkezeteket, az adószámmal nem rendelkező alapítványt, egyesületet, továbbá a személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozót, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában nem szerepel.) 


A természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a lehetőséget azonban biztosítani kell a részükre is.


Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál), amely az önkormányzati ASP rendszerben működteti az elektronikus ügyintézést a portálon közzétett elektronikus űrlapok útján.


A Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Egyéb esetben az e-Papír szolgáltatás útján biztosítjuk az elektronikus ügyintézés lehetőségét, ahol szabadszöveges beadványokat juttathatnak el hivatalunkhoz.


Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/Az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, a Portálon történő ügyintézés feltétele, hogy az ügyfél KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) keresztül igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások valamelyikével azonosítsa magát.


Ezen azonosítási szolgáltatások az alábbiak lehetnek:

- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)

- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)

- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).


A Portálon Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:


Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.


Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.


Ügyindítás


Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 


Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele


A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatók.


Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.


Részletes tájékoztató a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato


Böngészőprogram, internet hozzáférés


Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által a Portálon publikált, elektronikusan benyújtható űrlapok:


Adóügyek:

BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

ÁLTALÁNOS ADÓIGAZOLÁS KÉRELEM

MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA

EGYSZERŰSÍTETT RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE

ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. ÉVRE

HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁS

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS


Általános és egyéb igazgatási ügyek:

ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM, BEJELENTÉS


Anyakönyvi ügyek:

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM


Hagyatéki ügyek:

ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ


Ipar-kereskedelem-szálláshely szolgáltatás:

ADATSZOLGÁLTATÁS NEM ÜZLETI SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN

SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ

BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM


Szociális igazgatás:

KÖZTEMETÉSI KÉRELEM


Településüzemeltetési ügyek:

KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA IRÁNTI KÉRELEM

 


Pétfürdői polgármesteri hivatal


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hirdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség ügyében meghozta az alábbi határozatot: 

Várpalota, Inota, Öskü, Pétfürdő települések egyész területére mézelő méhek nyúló költésrothadása fertőző állatbetegség miatt 2017. július 31.-én, VE-09I/ÉÁO/2167-4/2017. számon elrendelt községi zárlatot 2018. április 18. napjával feloldja és a betegséget megszűnté nyilvánítja.

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Hivatalnál (8200 Veszprém, Dózsa György út 33.) 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.


Pétfürdő, 2018. április 23.


Tisztelettel:


Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hirdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala a Geosan Környezetvédelmi Kft. (székhely:1112 Budapest, Olt u. 31/A.) Pétfürdő, Gyártelep 2387/2 hrsz alatti telephelyén a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 2. számú mellékelt 4.5 pont "Gyógyszeralapanyagok gyártása, beleértve az intermedierek előállítását is" megnevezésű, ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással végzett tevékenységre egységes környezethasználati engedélyt adott ki.

A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2018. év április hó 17. napján –a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 

A határozatba helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben

Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,30 - 11,30   12,30 – 16,15

Szerda 8,00 - 11,30       12,30 – 16,15

Péntek 8,00 – 12,00

VALAMINT IDE KATTINTVA!

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hirdetmény közzétételét követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, József A. u. 36., hivatali kapu megnevezés: VEJHKFT, azonosítója:346009700.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Pétfürdő, 2018. április 17.

Tisztelettel: 

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

Tavaszi lemosó permetezése


A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közterületeken lévő fák tavaszi olajos lemosó permetezését a Pétkomm Kft. megbízásából a Növényorvos 2005 Kft. végzi el.

A munkálatokat - időjárástól függően – 2018. április 16-23 között végzik el, a magas fák permetezésére alkalmas géppel, a méhek megóvása érdekében az éjszakai órákban, 20 óra és hajnali 3 óra között.

Az alkalmazott növényvédőszerek emberre és melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt.

Kérjük a lakosságot, hogy lakásaik ablakát a permetezés ideje alatt szíveskedjenek zárva tartani.


Alkalmazott készítmények:

Agrol plusz 3 %

Nonit (0.025 %) nedvesítő szuszpenzió


Polgármesteri Hivatal


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Munkarend változás

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a május 1-i munkaszüneti nap körüli munkanap áthelyezés miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik:

2018. április 20-án (péntek) 8.00-11.30 és 12.30-16.15 óra között,

2018. április 21-én (szombaton) 8.00-12.00 óra között

 lesz ügyfélfogadás.


2018. április 30-án (hétfőn) és május 1-én (kedden) a Hivatal zárva tart!

 

Polgármesteri Hivatal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖZLEMÉNY


Tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, hogy a különböző honlapokon megjelenő, alanyi jogon járó 2.5 millió forint lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír – amit 2018. április 16-ától az önkormányzatoknál lehet igényelni – álhír.

Bővebben itt lehet tájékozódni: http:/mehi.hu

Pétfürdő, 2018. április 11. 

                                                                                                              Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                                          jegyző

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A MÁV Zrt. 2018. április 20. és 2018. április 23. közötti időszakot érintő vágányzári információja ITT OLVASHATÓ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ismét tüdőszűrés a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban. Részletek ITT és ITT olvashatóak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H i r d e t m é n y


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Társaság (8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.) alatti telephelyén folyó főtevékenységekre kiadott VE-09Z/00959-2/2017. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt módosította a II.-es gyár területén az új Dolomitörő-3 üzem létesítése miatt.

A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2018. év január hó 19. napján – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 

A határozatba helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben

Ügyfélfogadás:

         Hétfő 9,30 - 11,30   12,30 – 16,15

              Szerda 8,00 - 11,30    12,30 – 16,15

        Péntek 8,00 – 12,00

valamint a következő linken keresztül: VE-09Z/00179-01/2018. számú határozat    

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hirdetmény közzétételét követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, Pf. 1307.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

 

Pétfürdő, 2018. január 18.


                                                                                              Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                            jegyző-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos lakossági fórumra.

 

A lakossági fórum helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár kamaraterem

 

Ideje: 2018. január 18. napján 17.00 órakor.

 

Pétfürdő, 2018. január 11.

 

Horváth Éva

polgármester sk.

 

 

A településkép védelméről szóló rendelettervezet megtekinthető és letölthető itt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FELHÍVÁS

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

 

Ennek értelmében Pétfürdő településen a kéményseprési tevékenység ellátására

 

2018. február 27-március 9.

 

közötti időszakban kerül sor.

 

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetük lakossági honlapján – www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – elérhető.

 

 

Polgármesteri Hivatal


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H i r d e t m é n y

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya VE09Z/07073-17/2017 számú határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint engedélyes részére a Pétfürdő Gyártelep 2387/5 hrsz-ú telephelyén "Vegyipari létesítmény, alapvető szervetlen anyagok, nevezetesen hidrogén ipari méretű gyártására" tevékenységre, mint főtevékenység végzésére.

A határozatba és mellékleteibe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) hirdetőtábláján lehet betekinteni.

Pétfürdő, 2016. december 21.

 

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hirdetmény


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a PETROTÁR Kőolajterméktároló Korlátolt Felelőségű Társaság (8105 Pétfürdő, Cseri u. 21.) telephelyére vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó 2017. évben módosított változatát megkapta. A biztonsági elemzéssel kapcsolatos kérelem a veszélyes tevékenység végzésére, valamit a katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozik.


A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év december hó 14. napján – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21. § alapján– közzéteszem. 


A biztonsági elemzésbe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben


Ügyfélfogadás:


Hétfő 9,30 - 11,30 és 12,30 – 16,15


Szerda 8,00 - 11,30 és 12,30 – 16,15


Péntek 8,00 – 12,00


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a közléstől számított 21 napon belül a biztonsági elemzés tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (Pétfürdő, Berhidai u. 6/C).


Pétfürdő, 2017. december 14.


Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H i r d e t m é n y


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. telephelyén folyó tevékenységekre vonatkozóan VE09-Z/07227/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 20.§ (4) bekezdésére tekintettel.


A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év november hó 20. napján – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) - (7) bekezdése alapján – közzéteszem. 


Az ügyiratba és annak megküldött mellékleteibe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben


Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,30 - 11,30 és 12,30 – 16,15

Szerda 8,00 - 11,30 és 12,30 – 16,15

Péntek 8,00 – 12,00


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a közléstől számított 21 napon belül a határozat tartalmára vonatkozóan közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál (8210 Veszprém, Pf. 1307.), továbbá Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjénél (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) írásbeli észrevételt tehet.


Pétfürdő, 2017. november 20.


Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a településképi rendelettel és a településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos lakossági fórumra.

 

A lakossági fórum helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.) kamaraterem

Ideje: 2017. november 16. napján 17.00 órakor.

 

 Horváth Éva polgármester


A Településképi Arculati Kézikönyv letölthető itt


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hirdetmény


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal a Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft. a Pétfürdő Gyártelep 2387/5 hrsz. alatti telephelyén Hidrogéngáz előállító üzem üzemeltetésére vonatkozóan a 20177/2012. ügy- és 88630/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása tárgyában VE09Z/07073/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére és a 20/A. § (4) bekezdésére tekintettel.


A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év március hó 01. napján – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 


A kérelembe és annak megküldött mellékleteibe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben


Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,30 - 11,30 12,30 – 16,15

Szerda 8,00 - 11,30    12,30 – 16,15

Péntek 8,00 – 12,00


Valamint előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthető meg, illetve érhető el elektronikus formában.


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a kérelem tartalmára vonatkozóan Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjénél vagy a Veszprémi Járási Hivatalnál.


Pétfürdő, 2017. október 31.

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIRDETMÉNY


(A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízásából)


Tudnivalók a szén-monoxidrólA köznyelvben "csendes gyilkosnak" nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz az otthonokban leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.


Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést, kályhát (tűzhely) csatlakoztassunk a kéményhez, hiszen használat közben nemcsak a füst áramolhat ki a réseken, hanem a szikra is kipattanhat a hézagokon. Fontos a kémények évenkénti ellenőrzése, majd legalább négyévenkénti műszaki felülvizsgálata. A biztonságos fűtéshez időnként a gázkazánokat is át kell vizsgáltatni.


Még a fűtési szezonban sem késő átvizsgáltatni a különböző tüzelő-fűtő berendezéseket, mivel a gázfűtéses lakásokban a visszaáramló légnemű égéstermék is tragédiát okozhat. A fél éve nem használt tüzelőberendezésekben meglazulhatnak a tömítések, elmozdulhatnak az alkatrészek, ezért célszerű használat előtt megfelelő képesítésű szakemberrel átvizsgáltatni őket.


Sok helyen fűtenek vegyes tüzelésű kazánnal. Ebben az esetben nem elég csak a kéményt, ajánlott a berendezés átvizsgálása is. Veszélyforrásként jelentkeznek a tüzelőanyagok is, ha nem megfelelően tárolják azokat. Mindenképp biztosítani kell a kazán és a tüzelőanyag közötti távolságot, továbbá el kell távolítani a felhalmozott éghető anyagokat is a fűtőberendezés környezetéből.


A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne használjunk tűz vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot.  A füstcső hézagmentesen illeszkedjen, mert a visszaáramló füstmérgezést, a széteső cső tüzet okozhat. A füstcsövet 1,5 méterenként – de legalább egy helyen – fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. A koromzsák- és tisztítóajtót tartsuk folyamatosan zárt állapotban. A padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetében éghető anyagot ne tároljunk.


Az emberek a korszerű, jobban záródó nyílászárókat választják, azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy ezek a veszélyt is fokozzák, főleg ahol a nyílt égésterű berendezések (bojler, kéményes konvektor, kazán) elszívhatják az oxigént. Megoldást jelenthet a problémára a szabályozott szellőző-berendezés, valamint a rendszeres szellőztetés. A szén-monoxid –elkeveredve a levegővel –belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes lehet szénmonoxid-jelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése céljából.


Baj esetén azonnal tárcsázzuk a 112-es telefonszámot!Polgármesteri Hivatal


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


(A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízásából)Fontos tudnivalók a kéményseprésről


Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente érkezik a kéményseprő.


A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.


A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.


Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

 


                                                                       Polgármesteri Hivatal


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY


(A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízásából)


Előzzük meg a kéménytüzeket


Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésére az adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberendezésüket. A nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet. Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot – lakkozott, festett, vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad és akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére és egyéb részeire.


 A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve elérhető a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben.


 Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!

 


Polgármesteri Hivatal


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


(A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízásából)


A szabadtéri égetés szabályai


Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha az adott település rendelkezik az égetésre vonatkozó önkormányzati rendelettel, ebben az esetben is csak a benne meghatározott időpontokban és feltételek mellett. A külterületen történő lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése pedig csak abban az esetben lehetséges, ha az arra vonatkozó illetékbélyeggel – aminek összege 3000 Ft - ellátott kérelmet 10 nappal korábban benyújtják az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, így az ajkai, a pápai, vagy a veszprémi katasztrófavédelmi kirendeltségnek és ott engedélyezik az égetés végrehajtását.


A lakóingatlanok közvetlen környezetében a bográcsozás, szalonnasütés vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen lángra kapó dolgok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen továbbterjedhetnek.


A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy embertársaik, környezetük, anyagi javaik védelme és biztonsága érdekében tartsák be a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat!

 


Polgármesteri Hivatal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.


Az A-típusú pályázatra:

Pétfürdő területén lakóhellyel rendelkező jelenleg felsőoktatási intézményben tanuló hallgató jelentkezhet. A részletes kiírás ITT olvasható.


A B-típusú pályázatra:

Pétfürdő területén lakóhellyel rendelkező jelenleg középfokú oktatási intézmény utolsó évfolyamon tanuló diák jelentkezhet, aki érettségit követően felsőfokú oktatási intézménybe felvételizni kíván A részletes kiírás ITT olvasható.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H I R D E T M É N Y

Pétfürdő Nagyközség Jegyzője 2259-2/2017. ügyszámon határozatot hozott néhai Karácsony Zotlánné 8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 7. 4/16. szám alatti adózó magánszemély kommunális adója ügyében. Az ügyben hozott döntés kézbesítése meghiúsult az adózó elhalálozása miatt. Az örökös lakcíme ismeretlen.

A határozatot az adózó jogutódja adóhatóságunknál ügyfélfogadási időben átveheti.

A hirdetményi úton történő közlés jogalapját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a adja.

Pétfürdő, 2017. szeptember 20.

Szabóné Czifra Melinda

jegyző nevében és megbízásából:


Keresztesné Ámán Éva sk.

főelőadó

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H I R D E T M É N Y


Pétfürdő Nagyközség Jegyzője 2267-2/2017. ügyszámon határozatot hozott néhai Marosi Tóth Ivett 8100. Várpalota, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. szám alatti adózó magánszemély kommunális adója ügyében. Az ügyben hozott döntés kézbesítése meghiúsult az adózó elhalálozása miatt. Az örökös ismeretlen.

A határozatot az adózó jogutódja adóhatóságunknál ügyfélfogadási időben átveheti.

A hirdetményi úton történő közlés jogalapját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a adja.


Pétfürdő, 2017. szeptember 21.


Szabóné Czifra Melinda

jegyző nevében és megbízásából:


Keresztesné Ámán Éva sk.

főelőadó

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H I R D E T M É N Y

Pétfürdő Nagyközség Jegyzője 2266-2/2017. ügyszámon határozatot hozott néhai Wittmann Gyula Zoltánné 8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 2. fszt. 2. szám alatti adózó magánszemély kommunális adója ügyében. Az ügyben hozott döntés kézbesítése meghiúsult az adózó elhalálozása miatt. Az örökös lakcíme ismeretlen.

A határozatot az adózó jogutódja adóhatóságunknál ügyfélfogadási időben átveheti.

A hirdetményi úton történő közlés jogalapját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a adja.

Pétfürdő, 2017. szeptember 21.

Szabóné Czifra Melinda

jegyző nevében és megbízásából:


Keresztesné Ámán Éva sk.

főelőadó

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H I R D E T M É N Y

 

Pétfürdő Nagyközség Jegyzője 2240-3/2017. ügyszámon határozatot hozott néhai Pallai Antal 8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 36. szám alatti adózó magánszemély kommunális adója ügyében. Az ügyben hozott döntés kézbesítése meghiúsult az adózó elhalálozása miatt. A jogutód kiléte nem ismert.

  

A határozatot az adózó jogutódja adóhatóságunknál ügyfélfogadási időben átveheti.

 

A hirdetményi úton történő közlés jogalapját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a adja.

 

Pétfürdő, 2017. szeptember 18.Szabóné Czifra Melinda

jegyző nevében és megbízásából:


Keresztesné Ámán Éva sk.

főelőadó-------------------------------------------------------------------------------------------------------------H I R D E T M É N YPétfürdő Nagyközség Jegyzője 2137-2/2017. ügyszámon határozatot hozott néhai Szilágyi Istvánné 8105. Pétfürdő, Ady Endre u. 9. szám alatti adózó magánszemély kommunális adója ügyében. Az ügyben hozott döntés kézbesítése meghiúsult az adózó elhalálozása miatt. Az örökös szintén elhalálozott.  


A határozatot az adózó jogutódja adóhatóságunknál ügyfélfogadási időben átveheti.  


A hirdetményi úton történő közlés jogalapját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a adja.


Pétfürdő, 2017. szeptember 14.


Szabóné Czifra Melinda

jegyző nevében és megbízásából:


Keresztesné Ámán Éva sk.

főelőadó-------------------------------------------------------------------------------------------------------------H I R D E T M É N Y

 

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából: 

A Központi Statisztikai Hivatal Pétfürdő településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre (OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja(PIAAC)) 

2017. szeptember 1. – 2018. április 30. közötti időszakban. 

A felmérés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamit ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat. A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Azadatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXI. tv. előírásainak megfelelően járnak el.

A lakosság részére H-CS: 8:00-16:30 óra, P:8:00-14:00 óra között a 06-80/200-766 telefonszámon vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen adnak további felvilágosítást.  

                                                              Polgármesteri Hivatal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H i r d e t m é n y

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség ügyében meghozta az alábbi határozatot:

Várpalota, Inota, Öskü, Pétfürdő települések egész területére mézelő méhek nyúló költésrothadása fertőző állatbetegség miatt 2017. július 31.-től kezdődően községi zárlatot rendel el.

A zárlat ideje alatt:

A méhészetekből méh, méhészeti termék és méhészeti fertőzést közvetítő tárgy nem vihető ki és oda nem vihető be.

A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész, illetve az ellenőrzést végző személyek léphetnek be.

A méhészetek tulajdonosai minden rendelleneséget vagy a megbetegedés gyanúját kötelesek a területileg illetékes hatósági állatorvosnak bejelenteni.

A hatósági állatorvos köteles havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel ellenőrző vizsgálatot tartani.

A közösségi zárlat előírásainak be nem tartása élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja maga után. Az élelemiszerlánc-felügyeleti bírság legkisebb összege 15.000 Ft, a legmagasabb összege 150.000.000 Ft.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalnál (8200 Veszprém, Dózsa György út 33.) 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Pétfürdő, 2017. augusztus 7.

Tisztelettel:

Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                            jegyző


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------H i r d e t m é n y

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály áthelyezte a rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód 2200, progresszivitási szint: I., II., III.) szakmához tartozó ellátási területeket az alábbi módon:

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód:2200) FEKVŐBETEG ELLÁTÁS:

Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota település a Csolnoky Ferenc Kórház ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Vilonya, Jásd település a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód:2200) JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya település a Csolnoky Ferenc Kórház ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Jásd település a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Pétfürdő, 2017. július 27.


Tisztelettel:

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------H i r d e t m é n y

  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal a Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt. 2387/7 hrsz. alatti telephelyén főtevékenységek végzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természtvédelmi Főosztálya által a KFT-2272/2016., 33487/16. ügyszámú határozattal kijavított, KFT- 2272/2016., 22832/2016. ügyszámon kiadott egységes környezethasználati engedélyt módosítja.

A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év június hó 21. napján – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 

A határozatba helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben

Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,30 - 11,30 és 12,30 – 16,15

Szerda 8,00 - 11,30 és  12,30 – 16,15

Péntek 8,00 – 12,00

 

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a közléstől számított 15 napon belül a határozat tartalmára vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, Pf. 1307.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.


Pétfürdő, 2017. június 21. 

Tisztelettel: 

Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                            jegyző

 A határozat ITT tekinthető meg


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------H i r d e t m é n y


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. telephelyén folyó tevékenységekre vonatkozóan kiadott VE09-Z/00959-2/2017. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt a II. gyár területén az új Dolomitörő-3 üzem létesítése miatt módosítja.

A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év június hó 14. napján – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 

A határozatba és annak megküldött mellékleteibe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben


Ügyfélfogadás:

Hétfő 9,30 - 11,30 és 12,30 – 16,15

Szerda 8,00 - 11,30 és 12,30 – 16,15

Péntek 8,00 – 12,00


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a közléstől számított 15 napon belül a határozat tartalmára vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (8210 Veszprém, Pf. 1307.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Pétfürdő, 2017. június 14.


Tisztelettel:


Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                            jegyző

A határozat és mellékletei ITT tekinthetőek meg


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  

Hirdetmény


Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 8. számú főút Várpalotát elkerülő szakaszának ideiglenes forgalomba helyezési engedélyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló hirdetménye ITT olvasható.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
H i r d e t m é n y

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalnál az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által benyújtott kérelmére a "Várpalota-Dél elnevezésű 22kV-os vonal SII telephely melletti szakaszának átépítése, 22 kV-os szabadvezeték bontás és létesítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárás indult.


A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év április hó 04. napján – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 


A kérelem és mellékletei nyomtatott példánya Várpalota Önkormányzat Jegyzőjénél, valamint előzetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthető meg, illetve érhető el elektronikus formában.


Eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Székhelye: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: 06-88-885-900

E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Rendelet 21. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a kérelem tartalmára vonatkozóan Veszprémi Járási Hivatalnál a fent megjelölt elérhetőségen.

 


Pétfürdő, 2017. április 04.


Tisztelettel:


Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                                jegyző


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
H i r d e t m é n y


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási hivatal a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Társaság a  8182 Berhida, 06/63, 06/93, 06/94, 06/95, 06/96, 06/105, 06/109, 06/125, 06/147, 06/184, 06/185 és 06/188. hrsz. alatti ingatlanon folyó tevékenységekre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó, új Dolomitörő-3 üzem létesítése okán benyújtott kérelem és dokumentáció alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az ügy tárgya: Az új Dolomitőrlő-3 üzem létesítéséhez kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyeztetése

A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2017. év március hó 01. napján – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdése alapján– közzéteszem. 

A kérelembe és annak megküldött mellékleteibe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Rendelet 21. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a kérelem tartalmára vonatkozóan Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjénél vagy a Veszprémi Járási Hivatalnál.

 Pétfürdő, 2017. március 01.


 Tisztelettel:

                                                                                                   Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                                   jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a "Panelkuckó" Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt Ferenc út 17. sz.) 2017. évi nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:


"Az Óvoda a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak szerint tart nyitva:


január 1. és augusztus 13. között: 5.30 órától 16.30 óráig;

augusztus 14. és  augusztus 20. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva;

augusztus 21. és december 31. között: 5.30 órától 16.30 óráig"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tisztelt Lakosság !Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelőinek új telephelye a Pétfürdő, Berhidai út 6. szám alatti hivatali épület 6. számú irodájában található. (régi polgármesteri hivatal épülete).

 


A közterület-felügyelők elérhetőségei:


Gaál Imre:

Tel: 06 (30) 5946 158

Email: gaalimre@upcmail.hu


Kerék Zsolt:

Tel: 06 (30) 5945 932

Email: kerekzsolt@upcmail.hu


Agócs András:

Tel: 06 (30) 942 5667

Email: agocsandras@upcmail.hu


A felügyelők ügyfélfogadási rendje:


Hétfő: 9.30-11.30 és 12.30-16.15 óráig

Szerda: 8-11.30 és 12.30-16.15 óráig

Péntek: 8-12 óráig


Pétfürdő, 2017. január 18.


 


Terbéné Szabolcsi Györgyi

                                                                                   hatósági csoportvezető sk   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tisztelt Lakosság !

 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén a települési önkormányzati főépítészi feladatokat 2017. január 1. napjától Bogdán László főépítész, okleveles építészmérnök látja el.

 


A főépítész elérhetősége:


laszlo.bogdan1972@gmail.com

06(30) 291-5951


Ügyfélfogadása:


Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 23. számú hivatali helyiségében hétfői napokon: 10-12 óráig (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.)Az önkormányzati főépítész feladatai "A főépítészi tevékenységről"  szóló, 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a következők:


a) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,

c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

g) - annak létrehozása esetén - vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot, gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,

h) közreműködik a települési önkormányzat "Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,

i) ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő külön feladatokat.

 


Pétfürdő, 2017. január 10.Terbéné Szabolcsi Györgyi s.k.


      hatósági csoportvezető     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY


 

A GEOSAN Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1112 Budapest, Olt utca 31/A., Pétfürdői Vegyipari Technológiai Fióktelepére (8105 Pétfürdő-gyártelep, Pf.: 428., hrsz.: 2387/2.) vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági jelentésének védendő adatokat nem tartalmazó változatának közzétételéről. A jelentés anyaga tömörített formában letölthető innen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről szóló tájékoztató itt olvasható.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY


A közterületek elnevezése valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 14/2013.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján közzéteszem a Képviselő-testület döntését az alábbiak szerint:


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 1-i hatállyal a Pétfürdő belterület 2259/15 helyrajzi számú "kivett közterület" ingatlannak a Horizont tér elnevezést adta.


A közterület a központi címregiszterben az alábbiak szerint került rögzítésre:


Címelem megnevezése           módosítás előtt (régi)                 módosított (új)


ország neve:

Magyarország

Magyarország

megye neve:

Veszprém megye

Veszprém megye

település neve:

Pétfürdő

Pétfürdő

postai irányítószáma:

keletkezés

8105

közterületnév:

keletkezés

Horizont

közterület jelleg:

keletkezés

tér


Pétfürdő, 2016. november 15.

 


                                                                                               Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                             jegyző

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


A közterületek elnevezése valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 14/2013.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján közzéteszem a Képviselő-testület döntését az alábbiak szerint: 


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 1-i hatállyal a Pétfürdő belterület 2297/37 helyrajzi számú "kivett közpark" ingatlannak a Szent István park elnevezést adta. 


A közterület a központi címregiszterben az alábbiak szerint került rögzítésre:

Címelem megnevezése                módosítás előtt (régi)                 módosított (új)

ország neve:

Magyarország

Magyarország

megye neve:

Veszprém megye

Veszprém megye

település neve:

Pétfürdő

Pétfürdő

postai irányítószáma:

keletkezés

8105

közterületnév:

keletkezés

Szent István

közterület jelleg:

keletkezés

park


Pétfürdő, 2016. november 15.

 


                                                                                               Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                             jegyző


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


A közterületek elnevezése valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 14/2013.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján közzéteszem a Képviselő-testület döntését az alábbiak szerint:


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 1-i hatállyal a Pétfürdő belterület 1929 helyrajzi számú "kivett helyi közút" ingatlannak a Kis köz elnevezést adta. 


A közterület a központi címregiszterben az alábbiak szerint került rögzítésre: 


Címelem megnevezése                 módosítás előtt (régi)                  módosított (új)


ország neve:

Magyarország

Magyarország

megye neve:

Veszprém megye

Veszprém megye

település neve:

Pétfürdő

Pétfürdő

postai irányítószáma:

keletkezés

8105

közterületnév:

keletkezés

Kis

közterület jelleg:

keletkezés

köz


Pétfürdő, 2016. november 15.

                                                                                                Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                             jegyző--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY

 


A PETROTÁR Kőolajterméktároló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1143 Budapest, Besnyői u. 13.), Pétfürdő, Cseri u. 21. szám alatti telephelyére vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó változatának közzétételéről.

A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VERZIÓJA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


334/2016.(IX.1.) számú képviselő-testületi határozat a Településszerkezeti Terv módosításáról

- a határozat letölthető itt

- a határozat 1. melléklete letölthető itt

- a határozat 2. melléklete letölthető itt


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


HIRDETMÉNY 


 

A közterületek elnevezése valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 14/2013.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján közzéteszem a Képviselő-testület döntését az alábbiak szerint:

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 1-i hatállyal a Pétfürdő belterület 2367/3 helyrajzi számú "kivett helyi közút" ingatlannak a Gesztenye sor elnevezést adta.

 

A közterület a központi címregiszterben az alábbiak szerint került rögzítésre: 

 

Címelem megnevezése

módosítás előtt (régi)

módosított (új)

ország neve:

Magyarország

Magyarország

megye neve:

Veszprém megye

Veszprém megye

település neve:

Pétfürdő

Pétfürdő

postai irányítószáma:

keletkezés

8105

közterületnév:

keletkezés

Gesztenye

közterület jelleg:

keletkezés

sor

 

Pétfürdő, 2016. április 18.


                                                         Szabóné Czifra Melinda

                                                                      jegyző--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIRDETMÉNY


A közterületek elnevezése valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 14/2013.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján közzéteszem a Képviselő-testület döntését az alábbiak szerint:


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 1-i hatállyal a Pétfürdő belterület 2367/2 helyrajzi számú "kivett helyi közút" ingatlannak a Strand liget elnevezést adta.


A közterület a központi címregiszterben az alábbiak szerint került rögzítésre: 


Címelem megnevezése

módosítás előtt (régi)

módosított (új)

ország neve:

Magyarország

Magyarország

megye neve:

Veszprém megye

Veszprém megye

település neve:

Pétfürdő

Pétfürdő

postai irányítószáma:

keletkezés

8105

közterületnév:

keletkezés

Strand

közterület jelleg:

keletkezés

liget


Pétfürdő, 2016. április 18.


                                                         Szabóné Czifra Melinda

                                                                      jegyző


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéménytüzekkel kapcsolatos felhívása elolvasható itt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T á j é k o z t a t á s


A "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Pétfürdőn bevezetésre került.

A zsákok elszállítása minden hónap utolsó szerdáján történik.

A "VHK" kéri a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákok lakossági kihelyezése az elszállítás napján reggel 6,00 óráig történjen meg!

 

Polgármesteri Hivatal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal új épületbe költözésével telefonszolgáltatót is váltottunk.

A Hivatal jelenleg az alábbi telefonszámokon érhető el:

 

Mobil számok:

Titkárság: +36 30 4111725

Adó: +36 30 3087706

Pénzügy és számvitel: +36 30 3856525

Közterület-felügyelők:

      Gaál Imre:    +36 30 5946158

      Kerék Zsolt:  +36 30 5945932


Vonalas számok:   

Titkárság:  06/88/787-919    

Tel.: 06/88/588-910

Fax: 06/88/588-930

 

Automata kezelős: 06/88/588-920

 

 

Gomb

Titkárság, polgármester és jegyző

1

Pénztár

2

Műszak és településüzemeltetés

3

Adó

4

Pénzügy

5

Számvitel

6

Igazgatás 1. iroda

7

Igazgatás 2. iroda

8

Igazgatás 13. iroda

9

Recepció

0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

Letölthető itt         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

 

alapján pályázat útjánvissza nem térítendő támogatás igényelhető a pétfürdői lakóingatlanok legalább egy energetikai kategóriával történő javulását eredményező – de legalább a B kategóriát elérő – felújításához.

 

A támogatást természetes személyek, lakásszövetkezetet és társasházak igényelhetik.

 

A pályázat folyamatosan benyújtható az évente rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázat benyújtása előtt megkezdett kivitelezéshez a támogatás nem igényelhető.

 

A támogatás mértéke

a) társasházak esetén a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 33 %-a,     de legfeljebb 600.000,- Ft/lakás

b) a családi házak esetén a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség  40 %-a, de legfeljebb 1,2 millió Ft/lakás.

 

Támogatható felújítások:

 

a) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje abban az esetben, ha a beruházással érintett lakóépület, illetve társasházak esetében a külön tulajdonba tartozó lakás fűtési rendszere és/vagy annak hőleadói elkülönítetten szabályozhatók, és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történő elszámolása megoldott, illetve abban az esetben, ha a beruházás magában foglalja az előző feltételek teljesítését.


b) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, emely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne.


c)  Homlokzatok, födémek, falak, lábazatok, tetőteret határoló szerkezetek hőszigetelése abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan, illetve a társasházak esetén a külön tulajdonba tartozó lakás fűtési rendszere, és/vagy annak hőleadói elkülönítetten szabályozhatók, és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történő elszámolása megoldott.


d) Meglévő hagyományos energiaforrással működtetett fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása.


e) Hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése.


f) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése.

 

 

Az önkormányzati rendelet és mellékletei pdf formátuman letölthetők itt

A pályázati adatlap word formátumban letölthető itt 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


KÖZBESZERZÉSEK


2016. évi közbeszerzési eljárásokKbt. 113. §-a szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) eljárások:Pétfürdő, Fürdő-forráscsoport foglalása

  írásbeli összegezés

  szerződés


 

- Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütem

  írásbeli összegezés

  szerződés

 


- Járda felújítási munkák 2016-ban Pétfürdőn

  írásbeli összegezés

  szerződés

 


- Térfigyelő-kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn

  írásbeli összegezés

  szerződés

  szerződésmódosítása

 


- A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, Hősök tere 1.) épületében konyha, ebédlő kialakítása, vizesblokkok, öltözők és világítás felújítása.

  írásbeli összegezés

  szerződés
 ..............................................................................................2015. évi statisztikai összegezés--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2015. évi közbeszerzési eljárások
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 2015-ben (KÉ 13339/2015.)


  - Tájékoztató az eljárás eredményéről  (KÉ 20096/2015.)

    Megkötött szerződés- Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Állomás utca út és járda építési, valamint a Berhidai úton kapubejárók és buszöböl kialakítási munkái (KÉ 7791/2015.)

 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 15705/2015)

   Megkötött szerződés
Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Horváth István Általános Iskola épületének világítás korszerűsítése (KÉ 7823/2015.)

  - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ.13031/2015.)

    Megkötött szerződés
Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn az Ifjúsági tó mellett parkoló kialakítása (KÉ 5961/2015.)


 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ. 12190/2015.)


   Megkötött szerződés


 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ. 15711/2015.)


   Szerződés módosítása
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn a Berhidai u. 2. környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése (KÉ 26084/2014.)


 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 5504/2015.)


  Megkötött szerződés


 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 7104/2015.)


   Szerződés módosítása


Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárások: 


Pétfürdői új Polgármesteri Hivatal irodabútorainak beszerzése, helyszínre szállítása és a használatbavételhez szükséges helyszíni szerelése.

Írásbeli összegezés

Megkötött szerződésPétfürdői új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének klímaszerelési munkái

Írásbeli összegezés

Megkötött szerződésPétfürdő közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, kivitelezése

Írásbeli összegezés   (eredménytelen eljárás)


 ..............................................................................................

 

2014. évi statisztikai összegezés  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014. évi közbeszerzési eljárások- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai úton járda felújításának kivitelezése (KÉ 13964/2014.)  


- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KE 19927/2014.)


   Megkötött szerződés   

 - Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn a Babits, Bocskai és Fazekas Mihály utcai járdák felújításának kivitelezése   (KÉ 9930/2014.)

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 14718/2014.)

  Megkötött szerződés

  - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 21755/2014.)

  Szerződés módosítása

 ..............................................................................................


2013. évi statisztikai összegezés  


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

2013. évi közbeszerzési eljárások

 

 

- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdői járdák és térburkolatok készítése (KÉ 12670/2013.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18258/2013.)

  Megkötött szerződés

 

 

- Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Sugár út napelemes szigetrendszerű közvilágítás hálózatának kiépítése (KÉ 9990/2013.) 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18247/2013.)

  Megkötött szerződés

 

  

- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdő, Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ építése (KÉ 7653/2013.)

 

  Előzetes vitarendezési kérelem - Cserkúti Generál Kft.

 

  Előzetes vitarendezési kérelem - Polip 2001 Kft.


  Közbeszerzési Döntőbizottság határozata


- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21669/2013.)


  Megkötött szerződés

  

 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 27240/2014.)


   Szerződés módosítása

 

 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 10613/2015.)


   Szerződés módosítása
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és hűtés kialakítása (KÉ 7664/2013.) 

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 13105/2013.)

 

  Megkötött szerződés

 

 ..............................................................................................

 

2012. évi statisztikai összegezés  

 


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012. évi közbeszerzési eljárások

 

- Eljárást megindító felhívás a pétfürdői belterületi utak építésére, felújítására 2012-ben (KÉ 13930/2012.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18047/2012.)

 

- Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 19668/2012.)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011. évi közbeszerzési eljárások

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, útfelújítási munkák kivitelezésére (KÉ 16374/2011.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 20732/2011.)

 

 

Ajánlattételi felhívás a pétfürdői Ifjúsági tó helyreállítási munkáira (KÉ 6597/2011.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 12219/2011.)

- Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 25611/2011.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2010. évi közbeszerzési eljárások

 

Ajánlattételi felhívás a Pétfürdő, Ady E. u.-Temető u.-Berhidai u. által határolt terület térburkolat kialakításának kivitelezésére (KÉ 13449/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21270/2010.)

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, Sugár út gyalogjárda és kerékpárút felújítása, Hősök tere útfelújítása kivitelezésére (KÉ 15128/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21347/2010.)

- Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (KÉ 36316/2010.)

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, Tiborc, Móra Ferenc és 1623 hrsz.-ú utca útépítésének kivitelezésére (KÉ 17441/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 25094/2010.)

- Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (KÉ 1245/2011.)

 

Ajánlattételi felhívás Pétfürdő, Juhász Gyula és Mikes Kelemen utcák útfelújításának kivitelezésére (KÉ 24042/2010.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 30116/2010.)

- Tájékoztató a szerződés teljesítéséről (KÉ 1244/2011.)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

- 166/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított - 2016. május 1-től hatályos - közbeszerzési szabályzat letölthető itt

 - 288/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított  - 2012. szeptember 1-től 2016. április 30-ig hatályos - közbeszerzési szabályzat letölthető itt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az Önkormányzat és a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.                                  Telefon: 06 88 588-910 (recepció - valamennyi mellékszám kapcsolása)

E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu                                            06 88 797-919 (Titkárság)

           petijegyzo@upcmail.hu                                            Fax:  06 88 588-930

Ügyfélfogadás: hétfőn: 9.30 – 11.30 és 12.30-16.15 óra között; szerdán: 8.00 -11.30 és 12.30-16.15 óra között; pénteken: 8.00 – 12.00 óra között.